Logotyp - Effektiv Nu
för ett hållbart arbetsliv

Våra utbildningar

Målet med våra utbildningar är att våra deltagare ska bli mer effektiva, höja sin produktivitet, frigöra tid, minska eventuell stress och därmed få en bättre balans i livet!

Öppen Utbildning

Arbetslivet har förändrats. I och med den snabba digitala utvecklingen och hård global konkurrens…

 

Läs mer

Arbeta Smartare

Arbeta Smartare är vår populäraste utbildning som riktar sig till alla tjänstemän inom en organisation…

 

Läs mer

Om oss

Vår mission är att inspirera människor till att lyckas med förändring och skapa möjligheten att uppnå ett hållbart arbetsliv. Detta har varit vårt mål sedan dörrarna öppnades till Effektiv Nu.

 

Läs mer

Vi har utbildat över
15 000 tjänstemän

Nyfikenhet till andra människor är kärnan i allt vi gör och hjälpsamhet vårt främsta verktyg”

Samhällsansvar

Som en del i vårt samhällsansvar arbetar vi aktivt med att stötta organisationer och våra deltagare genom utveckling och förändringsprocesser. Vi stöttar också organisationer som på olika sätt bidrar till att förbättra vårt samhälle genom att skänka två utbildningar per år.

 

Läs mer