Din resa mot en
mer effektiv vardag
börjar här.

Arbeta i ABW

 

Organisation

Om utbildningen

Aktivitetsbaserad arbetsmiljö innebär ”flexibla kontor” där individen inte har en fast arbetsplats utan väljer istället utifrån sina aktiviteter var man ska arbeta. Att gå från t.ex. ett traditionellt kontorslandskap till att arbeta i aktivitetsbaserad arbetsmiljö kräver en del förändring i arbetssättet och ställer också ett större krav på medarbetarens egen tekniska kunskap och självledarskap. Utifrån detta har vi tagit fram en anpassad utbildning där vi utbildar i hur man kan arbeta smartare, öka sin produktivitet, frigöra tid och skapa de bästa förutsättningarna för att nyttja de många fördelar som finns med en aktivitetsbaserad arbetsmiljö.

 • Format: Workshop
 • Målgrupp: Alla
 • Antal tillfällen: 2 heldagar
 • Plats: Fysisk/Digital

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteendemönster och lära sig nya arbetssätt som är anpassade till vår nutid och den nya aktivitetsbaserade arbetsmiljön.

Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, frigöra tid, minska stress och skapa bättre balans i livet!

Upplägg

Arbetsmetodik och beteendeförändring

Vi inspirerar deltagaren att förändra invanda beteenden genom att introducera ny arbetsmetodik:

 • Personlig effektivitet
 • Minimera avbrott och frigöra tid
 • Smartare prioritering i arbetsvardagen
 • Hållbar planering på kort och lång sikt
 • Skapa hållbar struktur
 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Effektiv mail- och uppgiftshantering
 • Effektiv internkommunikation och gemensam uppgiftshantering
 • Digitala anteckningar
 • Skapa kontroll för balans mellan arbete och fritid
 • Anpassningar till ABW kontor

Plats och utrustning

Under utbildningstillfällena behöver alla deltagare tillgång till:

 • Egen dator och laddare
 • Tillgång till mailklienten
 • Alla program som berörs under utbildningen installerade
 • Bra internetuppkoppling vid digitala utbildningar

 

Alla våra utbildningar kan genomföras både fysiskt och på distans!

Det ingår

 • Flexibel utbildningsmiljö (fysiskt eller distans)
 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Individuell utvärdering – besvaras elektroniskt (ca 10 min)
 • 24 månaders support av utbildningsledaren
 • Dokumentation – utskick av kompendium och tekniska guider

 

Kvalitetsgaranti – är ni inte nöjda, behöver ni inte betala!

 • Flexibel utbildningsmiljö (fysiskt eller distans)
 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Individuell utvärdering – besvaras elektroniskt (ca 10 min)
 • 24 månaders support av utbildningsledaren (räknas från del 1)
 • Extra coachning och uppföljning av deltagare med stressymptom
 • Kursdokumentation – utskick av kompendium och tekniska guider
 • Återrapportering till beställare efter genomförd utbildningsinsats

 

Kvalitetsgaranti – är ni inte nöjda, behöver ni inte betala!

Vill du veta mer om denna kurs?

Maila dina frågor till oss på info@effektivnu.se så hjälper vi dig eller skicka in en intresseanmälan via knappen nedan.

 

Intresseanmälan