Din resa mot en
mer effektiv vardag
börjar här.

Smart Mobilhantering

 

Digital kompetens

Om utbildningen

Smart Mobilhantering riktar sig till alla som primärt använder sin mobil eller en surfplatta som sitt arbetsverktyg. Utbildningen genomförs med ett workshop-format där utbildningsledaren varvar teori och praktiska övningar för att ge deltagarna största tänkbara variation och stimulera olika typer av inlärning. Under utbildningen arbetar alla deltagare med sina egna datorer, mobil och/eller surfplatta och sin individuella arbetssituation, vilket gör att deltagaren får en direkt effekt på det egna användandet och sitt arbetssätt.

 • Format: Workshop
 • Målgrupp: Alla
 • Antal tillfällen: Anpassat efter behov
 • Plats: Fysisk/Digital

Syfte och mål

Syftet är att lära ut ett nytt arbetssätt som är mer anpassat till dagens teknik, arbetsmiljö och utmaningar.

Målet är att bli effektivare, öka produktiviteten, frigöra tid, minska eventuell stress och skapa bättre balans i livet!

Upplägg

Digital kompetens och/eller arbetsmetodik

Vi höjer deltagarens tekniska och digitala kompetens och introducerar ny arbetsmetodik (tillval) genom att utbilda i:

 

Smart Mobilhantering (digital kompetens)

 • Mobil eller surfplatta som arbetsredskap
 • Kopplingar mellan dator och mobil/surfplatta
 • Fördjupad kunskap i appanvändning
 • Röststyrning

 

Personlig Effektivitet (arbetsmetodik)

 • Minimera avbrott och frigöra tid
 • Smartare prioritering i arbetsvardagen
 • Hållbar planering på kort och lång sikt
 • Skapa hållbar struktur
 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Effektiv mail- och uppgiftshantering
 • Skapa kontroll för balans mellan arbete och fritid

Plats och utrustning

Under utbildningstillfällena behöver alla deltagare tillgång till:

 • Egen dator, mobil/surfplatta och laddare
 • Tillgång till mailklienten
 • Alla program som berörs under utbildningen installerade
 • Bra internetuppkoppling vid digitala utbildningar

 

Alla våra utbildningar kan genomföras både fysiskt och på distans!

Det ingår

 • Flexibel utbildningsmiljö (fysiskt eller distans)
 • 24 månaders support av utbildningsledaren (räknas från del 1)
 • Dokumentation – utskick av  kompendium och tekniska guider
 • Återrapportering till beställare efter genomförd utbildningsinsats

 

Ingår vid val av Personlig Effektivitet:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Individuell utvärdering – besvaras elektroniskt (ca 10 min)
 • Extra coachning och uppföljning av deltagare med stressymptom

 

Kvalitetsgaranti – är ni inte nöjda, behöver ni inte betala!

Vill du veta mer om denna kurs?

Maila direkt till oss på info@effektivnu.se så hjälper vi dig. Övriga kontaktuppgifter hittar du här.

 

Kontakta oss