Vem är du under en arbetsdag? Planerade Per eller Fria Fia?

🗓️Under vår skolgång får vi lära oss att fokusera på olika ämnen under dagen med hjälp av ett styrt schema. Vi har matematik varvat med språk, SO och gympalektioner.

Men i en tjänstemans värld finns det sällan ett uttalat schema som styr ”vad man ska fokusera på” utan det är upp till individens egna val och prioriteringar att styra sin tid.

🧑🏽‍🔬I en holländsk studie på 218 studenter ville man testa multitaskingens effekt på prestationen men också ifall utfallet påverkades om du var styrd eller inte styrd när och hur du utförde uppgiften.

Studenterna fick utföra två olika uppgifter enligt ett av de tre sätten nedan:
– Tvingade att arbeta med uppgiften sekvensbaserat
– Tvingade till multitasking
– Fria att organisera sitt arbete

💡Resultatet
Inte helt chockerande så presterade studenterna sämre när de behövde utöva multitasking, vilket är helt i linje med mängder av studier inom ämnet.

Men det mest spännande var att även de som fritt fick organisera uppgiften, de presterade också sämre än de som arbetat sekvensbaserat.

📅Enligt forskarna tyder resultaten på att schemaläggning är en betydande faktor för vår produktivitet. Så, har skolans upplägg en poäng ändå?

❔Hur gör du med din tid? Har du återkommande kalenderbokningar för det du behöver göra? Eller tar du varje dag som den kommer?

💡Tips
Vill du få fler tips om hur du planerar mer hållbart och lättare håller fokus på en sak i taget? Spana då in vår utbildning Arbeta Smartare eller kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Du kanske också är intresserad av

Digitala hygienfaktorer

Framtidens hygien är digital 🙏 Ja, så menar vår fantastiska Effektivitetskonsult Emelie Backlund som här delar med sig av några kloka...
4 Apr, 2023 | Arbeta smartare, Outlook, Teams

Nya datum för Öppen utbildning 2024

Har ni nyanställda som ej gått utbildningen Arbeta Smartare? Har du kvar pengar av din kompetensutvecklingspott för 2023? Kanske är...
19 Dec, 2023 | Arbeta smartare

Hur påverkar det digitala arbetssättet vår arbetsmiljö?

Har du fått en utbildning i hur du ska arbeta för att inte slita ut din hjärna? En stor majoritet...