”Verktyg som
förenklar vårt 
arbete.”

Smartare vardag efter utbildning

Viktoria Vassiliadis är HR-chef på Universal Music. Ett samarbete med Effektiv Nu har gjort att organisationen idag har en större kunskap om hur man arbetar smart och effektivt och samtidigt minskar stressen under arbetsdagen.

Universal Music är världens ledande musikbolag och finns i 71 länder. I Sverige har företaget funnits sedan 1998 och på huvudkontoret i Stockholm jobbar idag omkring 80 personer. Effektiv Nu inledde ett samarbete med Universal Music och målet var att utbilda alla på bolaget för att förändra det sätt på vilket man jobbar, minska stressen i organisationen och frigöra tid genom att jobba smartare. Idag har över hälften av företagets medarbetare genomgått utbildning.

– Det är flera deltagare som kommit till mig efter utbildningen med Effektiv Nu och berättat att de fått sig en tankeställare och det tycker jag är bra. Resultatet är att vi jobbar smartare, utnyttjar de verktyg vi har och kan lägga vår tid och kraft på saker som gör skillnad, säger Viktoria.

 

Stor effekt med små medel

På Universal Music är tempot högt och ett vanligt problem för medarbetarna har varit den stora mängden mail som kommer varje dag. Därför valde man att lägga lite extra krut på just hanteringen av mailprogram under utbildningarna. Eftersom både PC- och Mac-datorer används på arbetsplatsen såg kursledaren Filip också till att anpassa kursprogrammet.

– Det var svårt att hitta utrymmet för att avsätta en heldag för kursdeltagarna men Filip på Effektiv Nu var väldigt tillmötesgående och tillsammans tog vi fram en modell som fungerade för oss med två halvdagar efter varandra och en halv dags uppföljning efter en månad. Under de förutsättningar som vi jobbar var det väldigt viktigt och gjorde att fler personer kunde delta, säger Viktoria.

 

Teamutbildningar nästa steg

I framtiden kan Viktoria tänka sig att satsa på effektivitetsutbildning särskilt för grupper som jobbar intensivt och nära varandra. På det sättet kan hela avdelningar snabbt och effektivt ta till sig ett nytt arbetssätt.

– Jag upplever själv att jag fått mer struktur på mina mail och att jag inte känner mig lika stressad över mängden mail längre. Och så var det väldigt givande tyckte jag, och många med mig, att få ta del av kursledarens personliga erfarenheter och tips för att reducera stressen i vardagen. Som organisation har vi fått verktyg som förenklar vårt arbete och samtidigt tid över för att planera långsiktigt och reflektera över arbetssituationen, säger Viktoria.