”Håller en
riktigt hög
nivå.”

Full pott till Effektiv Nu

Sanna Westerberg är utbildningschef på Telenor. Hon har jobbat hårt för att skapa en konkurrenskraftig kompetensutveckling som alla på företaget kan ta del av. Effektiv Nu har blivit en viktig pusselbit i Telenors erbjudande till sina anställda. 

Alla som jobbar med att driva kompetensfrågor måste i något läge prioritera för att bli framgångsrik i sin satsning. Det finns massor av kurser som är bra men alla är inte relevanta i sammanhanget. Att fokusera innebär att man behöver välja bort saker för att kunna satsa helhjärtat på de bitar som passar in i företagets affärsmål.

– Kompetens betyder att man har viljan, kunskapen och de erfarenheter som krävs för att utföra en arbetsuppgift. När man kopplar kompetens till det resultat vi som företag vill uppnå landar man i en insikt om vilken kunskap personalen behöver för att utföra sina uppgifter. För att hitta de enskilda byggstenar som behövs började vi alltså med att definiera ett mål, säger Sanna.

 

Noggrann utvärdering av leverantörer

För Telenors del innebar det att man valde att satsa på en likvärdig kompetensutveckling för hela bolaget, med viss anpassning efter tjänsteroller. Alla, inklusive företagsledningen, går helt enkelt samma utbildningar. Man valde också att bygga konceptet på frivillighet så att personalen själva anmäler sig till de kurser de är intresserade av, när det passar i schemat.

– Det som framförallt har varit viktigt i urvalet av leverantörer för oss är att de kurser vi erbjuder personalen håller en riktigt hög nivå. Innehållet ska vara relevant och bra och kursledarna kunna förmedla detta på rätt sätt. Effektiv Nu har ingått i vårt utbud sedan ett tag tillbaka och har faktiskt fått full poäng på sina utvärderingar vid alla kurstillfällen, säger Sanna.

 

Effektiv Nu:s kurser mycket populära

Sanna har själv genomfört Effektiv Nu:s kurs i personlig effektivitet och uppskattar att hon sparat mycket tid varje vecka på att applicera det hon lärt sig.

– Det är få utbildningar som jag har fått ut så mycket konkret av och därför känns det också roligt att alla hos oss har möjlighet att ta del av den här fantastiska kursen, säger Sanna.

Och ryktet har spridit sig snabbt internt. Effektiv Nu:s kurser blir alltid fullbokade snabbt. Det som framförallt lockar andra är att de ser att de som har gått kursen blir mer effektiva och nöjda med sin arbetssituation.

– Det är inte helt enkelt att förklara upplägget hos Effektiv Nu. Att utbildningen är så konkret och handfast tror jag inte alla förstår innan. Och det är också en av de största behållningarna. Att man faktiskt får sätta sig ner och lära sig verktygen på riktigt gör att man kan applicera sina kunskaper när kursen är avslutad och direkt märka en stor skillnad i sin vardag, säger Sanna.