”Det är lätt att
tillämpa oavsett
arbetsroll.”

Intervju med Holistic

Peter Hencz är operativ VD på Holistic Sweden AB. Holistic är ett svenskt kunskapsföretag som utvecklar och säljer rena kosttillskott och Superfood. Företaget har vid fyra tillfällen blivit utsett till Gasellföretag av Dagens Industri och två gånger korats till Årets superföretag av Veckans Affärar. Peter tillträdde som VD i januari förra året och innan dess var han vice VD i bolaget. Peters främsta uppgift är att bygga vidare och utveckla bolaget tillsammans med medarbetarna i sann Holisticanda. I det arbetet ingår att sätta upp mål och utarbeta strategier samt följa upp medarbetarna. I en intervju berättar han om sin upplevelse av utbildningen med Effektiv Nu.

 

-Vi kom i kontakt med Effektiv Nu redan vid deras uppstart 2013 via rekommendationer. Ca 30 medarbetare, främst från vårt huvudkontor i Norrköping har gått utbildningen i Personlig Effektivitet. Den senaste utbildningsinsatsen var Interna Trafikregler. Under workshopen kopplade vi ihop vår kunskap från utbildningen, hur vi kan jobba smartare, med ett gemensamt förhållningssätt, d.v.s. hur vi faktiskt arbetar.

 

Vilka var era utmaningar innan ni gick utbildningen?

-För egen del så hade jag ett stort inflöde av mejl och det tog mycket tid att administrera dessa. Jag satt ofta och bearbetade mejl eller mejlade utanför min arbetstid. Den största utmaningen var min egen struktur i arbetet, även om jag då tyckte själv att jag hade bra koll. Efter att ha gått en öppen utbildning fick jag en tom inkorg och kunde sedan därifrån arbeta vidare med att få struktur och skapa kontroll över min inkorg. Mejl och trafikregler hänger ju ihop, hur vi kommunicerar med varandra och vilket förhållningsätt vi ska ha i vårt kontorslandskap. Det kändes naturligt att koppla på den delen efter att så pass många hade gått basutbildningen i Personlig Effektivitet

 

Hur upplevde ni utbildningen?

-Det har varit jättepositivt! Utbildningen har verkligen levt upp till förväntningarna och mer därtill. Jag har fått mer struktur, frigjort tid och fått mer balans i livet generellt. När det gäller att skapa uppgifter på ett ställe och ha överblick över dessa, så har det gett oss mycket. Jag känner att vi har kommit långt där.

-De bästa sakerna med utbildningen är att det är pedagogiskt upplagt, att det är användbart, att vi kunde implementera arbetssättet direkt och att det är lätt att tillämpa oavsett vilken arbetsroll du har. Manne som höll i utbildningsinsatsen hos oss var superduktig! Han är påläst och kan sina saker. Han finns alltid där för att stötta och ge råd och tips.

 

Vilka effekter har ni sett?

-Den har frigjort tid för oss. Vi mejlar mindre och vi har fått bättre koll på våra dagar, vilka uppgifter vi har och vår planering. Vi har även blivit bättre på att fokusera på rätt saker och respektera varandras tid, d.v.s. vi tillåter oss inte i samma utsträckning att bli avbrutna i vårt arbete och vi tycker alla att det är ok.

 

Hur går ni vidare efter utbildningen?

-Vårt nästa steg är att implementera de Interna Trafikreglerna som vi har arbetat fram under workshopen. Vi har enats om ett gemensamt förhållningssätt och nu behöver vi efterleva det i praktiken, följa upp det arbetet och odla utvecklingen av våra trafikregler, så att inte processen stannar upp.

På frågan om Peter skulle rekommendera Effektiv Nu´s utbildning till andra företag är svaret:

-Ja, det har vi redan gjort! Jag kan varmt rekommendera utbildningen baserat på egna faktiska erfarenheter. Har det funkat för oss då borde det funka för många andra!