”Bra metoder för att
minska stressen 
på jobbet.”

Effektiv Nu utbildar nyckelpersonal på Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas gemensamma kansli

Använder vi vår arbetstid och våra programvaror på ett bra sätt? För att belysa den frågeställningen har Riksidrottsförbundet (RF) och SISU Idrottsutbildarna i flera omgångar låtit utbilda sin ledningsgrupp och andra utvalda medarbetare hos Effektiv Nu.

– Vi valde en 3-dagarskurs och den var väldigt givande, berättar Jens Lindquist, process- och projektledare med ansvar för organisations- och ledarutveckling på SISU och RF.

– Efter utvärdering har vi på RF/SISU nu bestämt att ytterligare ett 20-tal personer från våra olika avdelningar ska utbildas av Effektiv Nu. RF/SISU bistår Sveriges 70 idrottsförbund inom verksamhetsutveckling och utbildningsfrågor. Den personal på RF/SISU som nu utbildas av Effektiv Nu ska sedan sprida kunskaperna vidare inom vår organisation, fortsätter Jens.

 

Skulle du tipsa andra om utbildningen?

– Absolut. Vi har nyligen rekommenderat flera av våra idrottsförbund att titta närmare på Effektiv Nu och några har redan fattat beslut om att köpa utbildningar. Att vi rekommenderar Effektiv Nu beror bland annat på att viktiga diskussioner väcks under kursdagarna. Som kursdeltagare fick vi på RF/SISU hjälp att forma en gemensam syn på hur programvaror vi investerat i, exempelvis Outlook och Office 365, kan användas på ett bra sätt. Kursen ger även många konkreta råd som möjliggör både minskad stress och effektivare arbetssätt. En röd tråd på individnivå är att det är användaren som ska kontrollera tekniken, inte tvärt om. När jag själv gick kursen var Mansur Köyluoglu kursledare. Han är tydlig, rakt på sak och vågar även ta de känsliga diskussionerna. På ett konstruktivt sätt utmanar han vissa bekvämlighetsbeteenden som vare sig är till nytta för dig själv eller för den organisation du arbetar för. Mansur är även bra på att dela med sig av sina personliga erfarenheter. Det gör honom trovärdig och intressant att lyssna på.

 

Nya Idrottens Hus

Senare i år flyttar både SISU Idrottsutbildarna, Riksidrottsförbundet och ett 20-tal specialidrottsförbund till ett nytt Idrottens Hus vid Skanstull.

– Då kommer tekniken att spela en ännu viktigare roll för vårt dagliga arbete. Vårt mål är att efter flytten samarbeta allt mer mellan avdelningarna, bland annat för att öka vår tillgänglighet för våra medlemmar. Här passar Effektiv Nu:s utbildningar väl in, avslutar Jens Lindquist.