”Det här är
en så bra
investering!”

En effektivitetsutbildning som tar det till nästa nivå!

Effektiv Nu har sedan 2021 utbildat Leveransavdelningen på Academic Work. I en intervju berättar Sofie Hillborg och Sara Sjöberg om deras upplevelse av utbildningen och vad den haft för effekt på deras medarbetare och organisation.

Sofie är Training Manager på Academic Work, vilket innefattar allt från introduktion och onboarding till kompetens- och ledarskapsutveckling. Sara är Operation Specialist med ansvar att förstå Leveransorganisationens behov av utbildningsinsatser, både i form av interna och externa utbildningar.

 

Vilka var utmaningarna innan utbildningen? Varför kändes utbildningen relevant för er?

 

Sara – ”Vår Leveransavdelning jobbar väldigt brett med många olika arbetsuppgifter. Vi ville därför ge medarbetarna bra förutsättningar för att kunna hantera den breda rollen genom att få stöttning inom Time Management och att hitta en bra arbetsstruktur.”

Sofie – ”Det var grundingången vi hade, men också till stor del på grund av att Linn Heuberger, som vi har jobbat tillsammans med på Academic Work tidigare, sålde in det här till oss baserat på att hon själv har jobbat inom vår leveransorganisation och visste hur mycket man har att hantera och hur mycket det här har hjälpt henne. Ytterligare en del var att vi är väldigt bra på att utbilda inom våra interna processer inom försäljning, intervjuteknik och så vidare, men saknade utbildning som inte innefattar vårt arbetsområde utan som rör det övergripande kring hur du blir bättre generellt i ditt jobb. Hur kan du skapa bättre förutsättningar för dig själv? Så det var egentligen ett komplement till det som kändes väldigt intressant.”

 

Hur upplevde ni utbildningen?

 

Sofie – ”Jag blev väldigt positiv. Jag tycker att jag är en väldigt strukturerad person redan som det var, men att se hur jag kan göra små justeringar i mitt jobb som ökar min effektivitet, det vara en aha-upplevelse! Jag upplevde också att det var väldigt bra att få insikt i hur det här kan bidra till välmående och att faktiskt få verktyg till att våga säga nej eller inte alltid svara när det ringer. Att dessutom utifrån min roll få siffror på vad detta faktiskt ger i business impact, att ni kan visa på att givet att du frigör si och så här många timmar, så innebär det såhär mycket besparingar för er som bolag. Det är också ett intressant perspektiv som jag tog med mig. Det här är en så bra investering att göra för sina medarbetare. Både utifrån en finansiellt perspektiv, men också utifrån ett välmåendeperspektiv.”

 

Effektiv Nu har sedan start hittills utbildat 176 personer på Academic Work. I vår utvärdering har 77% av deltagarna uppgett att man upplever mindre stress i sin arbetssituation efter utbildningen. Utvärderingen visar också att man i snitt har frigjort 1,1 timme per dag per anställd.

 

Sara – ”Precis som Sofie så gick jag in i utbildningen med en ganska stor självsäkerhet. För jag tycker att jag är bra på att prioritera och har en bra Time Management och struktur. Men det var otroligt värdefullt att faktiskt börja reflektera över och fråga sig, jobbar jag verkligen effektivt? Ja absolut, jag har hittat ett sätt som funkat för mig, men att kunna höja nivån och inse att jag kan ju bli ännu mer effektiv! Det är lite som att det är en annan dimension som låstes upp som jag kanske inte riktigt hade hittat till på egen hand. Framför allt med att avsätta tid för ”Prio 2-uppgifter”, det har jag verkligen tagit med mig. Prio 2-tiden, att avsätta den och veta att då kommer jag kunna ta tag i alla de här grejerna som jag behöver sitta med. Det har gjort jätteskillnad i min vardag och i mitt arbete.”

 

Vad har ni fått för reaktioner internt? Vad har ni sett för effekter av utbildningen?

 

Sara – ”Väldigt positivt skulle jag säga. Det är många som är väldigt glada och tacksamma bara över det systemtekniska, att kunna skapa regler i Outlook eller att skapa ett möte från ett mail. Det är mycket sånt som jag vet att det har pratats om. Saker som kanske för vissa har varit väldigt basic, men som jag tror för en ganska stor massa har blivit ”hacks” i vardagen som har gjort stor skillnad. Jag upplever också utifrån de dialoger som jag har att man känner att man har bättre kontroll. Att man har bättre förutsättningar att hantera den här breda rollen. Det känns som att man har börjat hitta sitt arbetssätt.”

Sofie – ”Vi har också valt att utbildningen ska ingå för alla nyanställda inom vår Leveransorganisation, men det kommer även förfrågningar från väldigt många fler som säger att de har hört talas om den här utbildningen eller att deras team har gått den och också jättegärna vill gå. Det är ju ett kvitto på att det pratas om den på ett väldigt positivt sätt.”

 

Hur upplever ni att samarbetet med oss på Effektiv Nu har fungerat?

 

Sara – ”Fantastiskt! Linn förstår verkligen vår organisation och det är ju någonting som när vi startar upp med andra externa parter behöver lägga mer fokus, att få dom att förstå vad Academic Work är och hur vi jobbar. Hon förstår vår vardag och det är väldigt lätt att ha med henne att göra.”

Sofie – ”Nu har ju hon en förkunskap som inte är rimlig att kräva av våra leverantörer, men i det här fallet är det ju fantastiskt! Men jag upplever också att hon är väldigt tillmötesgående och mån om att förstå hur vår verksamhet har utvecklats och på det sättet kunna skräddarsy efter våra behov.”