”Utbildningen
blev en
ögonöppnare.”

Intervju med Morten Lundqvist, Norner

Norner startades för 10 år sedan efter mer än 30 år som en del av ett större petrokemiskt sällskap och är idag ett plast- och polymerutvecklingsinstitut. Norner strävar efter att göra skillnad i industrin genom att utforska möjligheter och upptäcka hållbara lösningar. Deras ambition är att vara en global oberoende innovationspartner för polymervärdekedjan. Morten Lundqvist jobbar som forskningschef på Norner i Norge och ingår i ledningsgruppen. I en intervju berättar han om den utbildningsinsats som gjordes tillsammans med Effektiv Nu.

 

För ca ett år sedan kom Morten i kontakt med Effektiv Nu. Det var via en kollega som berättade om Effektiv Nu och som kände till utbildningarna. I samtalet med kollegan väcktes nyfikenhet och det fanns även ett identifierat behov.

-Kombinationen av digitala verktyg och ett hållbart arbetssätt, var intressant för oss och vi beslutade att träffa Effektiv Nu för att få veta mer. Efter Effektiv Nu´s presentation kände vi att vi ville satsa på utbildningen i Personlig Effektivitet. Först tänkte vi bara köra en avdelning, men efter en intern diskussion beslutades att alla ca 60 medarbetare skulle gå. Utbildningssatsningen har pågått från april 2018 t.o.m. augusti 2018.

 

Vilka var era utmaningar innan ni gick utbildningen?

-Vi var i en situation där vi hade kommit över i en produktionsfas som innebar många nya uppdrag och projekt som skulle levereras och ros i hamn. Under den fasen ökade arbetsbelastningen för medarbetarna och därmed även stressen. Vi såg ett behov av att hitta ett mer effektivt sätt att jobba på för att möta detta. Ett hållbart arbetssätt, där var och en kan få större kontroll över sitt eget arbete och därmed minska på stressen, berättar Morten.

-En annan utmaning var att vi låg på olika teknisk kunskapsnivå. Vi har en ganska hög snittålder på Norner, eftersom uppdragen kräver erfarenhet och många gånger flera års kompetens och/eller utbildning. Att öka den tekniska kunskapen hos alla, lyfter ju lägstanivån för hela organisationen.

 

Hur upplevde ni utbildningen?

-Det var bra att utbildningen var uppdelad i tre steg, så att vi fick möjlighet att träna emellan. Vi valde till ytterligare ett steg för att ge våra medarbetare förutsättningar till att träna ännu mer samt repetera och fördjupa sig i de tekniska funktionerna. Studybuddyn har varit jättebra, då har vi kunnat öva tillsammans och lära av varandra. Det har lett till intern kunskapsspridning, d.v.s. de som ligger på en högre teknisk kunskapsnivå har kunnat dela med sig till sina kollegor.

-Utbildningsledarna har varit trovärdiga, pedagogiska och kompetenta. De har haft ett mycket bra förhållningssätt i mötet med oss, vilket har bidragit till positiv och god stämning i gruppen. Genom sin tydlighet vad som förväntas av oss och klarhet i mötesregler, så har vi kunnat fokusera fullt ut på utbildningen och därmed också haft större möjlighet att ta till oss innehållet i utbildningen. Det här med tydlighet i mötesregler har faktisk gjort att flera oss av har blivit bättre på det på våra möten också.

 

Morten berättar att känslan är att alla är mycket nöjda med utbildningen och det finns positiv inställning till att lära sig mer och öva.

-Innan vi startade utbildningen fanns det en viss skepsis och undran: ”Ska vi verkligen lägga så mycket tid på detta?” Men nu i efterhand har jag inte hört någon som har tyckt att det har varit bortkastad tid, utan tvärt om. Vi tycker att det har varit en kanonbra utbildning!

 

Vilka effekter har ni sett?

-Utbildningen blev en ögonöppnare för alla de möjlighet som finns i våra tekniska verktyg idag. Vi har blivit motiverade till att jobba på ett smartare sätt med inboxen, att tömma den och konvertera mejl till uppgifter. Det har varit väldigt lärorikt för många av oss! Även sökmöjligheterna i Outlook och filtreringsverktygen, att enklare kunna söka upp och hitta mejl och istället för en mängd olika mappar jobba med en arkivmapp.

-Introduktionen i OneNote som arbetsverktyg har möjliggjort för oss att jobba mer effektivt. Där finns möjligheter att samarbeta sinsemellan och även att hålla sig uppdaterad i projekt eller i förhandlingar utan att behöva närvara vid själva mötet.

 

Vidare berättar Morten att det är självklart en stor investering för ett företag att internutbilda 60 personer, både i form av tid och kostnad.

-Det här är dock en investering som vi absolut tror betalar sig tillbaka. Kan vi frigöra en timme i veckan från ren administration till annat arbete, t.ex. vidareutveckling, så är det guld värt! Vi ser redan nu upplevt att utbildningen har hjälpt oss att arbeta mer effektivt och få ner stressen. Den allra viktigaste outputen för oss är att vi får större kontroll över vår arbetssituation och att vi på så sätt får ner stressnivån.

 

Hur går ni vidare efter utbildningen?

-Nu testar och övar vi ett nytt sätt att arbeta. Utmaningen är för oss i framtiden är att bibehålla detta för alla och envar. Vi behöver lite tid på oss för att jobba in det fullt ut och att sätta strukturen. Med struktur menar jag att gemensamt fastställa hur vi ska använda t.ex. OneNote, som för många av oss är ett nytt arbetsverktyg. Det kommer att bli ett arbete internt med att skapa strukturen i delade OneNote på varje avdelning.

-Vi kommer självklart att fortsätta samarbetet med Effektiv Nu och det kan bli aktuellt längre fram att anordna tillfällen för våra nyanställda, så att de får samma baskunskaper som sina kollegor. Vi kommer att kunna lösa en del internt, genom kunskapsspridning, men det är så klart en fördel om alla får samma förutsättningar i det nya arbetssättet.

 

På frågan om Morten skulle rekommendera Effektiv Nu´s utbildning till andra företag, så svarar han:

-Till 100%! Jag är jättegärna referens om någon vill höra mer om vår upplevelse och hur det har fallit ut hos oss.