”Minskar stressen
samtidigt som vi
får mer gjort.”

Ett internt arbetssätt som minskar stressen samtidigt som vi får mer gjort

Brandskyddslaget är ett konsultbolag inom brandskydd, riskhantering samt sprinklerprojektering och finns i Stockholm, Karlstad, Gävle, Falun och Örebro.

– Ifjol kom en av våra mest erfarna brandskyddskonsulter och berättade om Effektiv Nu. Han ville hitta ett sätt att få en effektivare struktur och bättre ordning i sin arbetsvardag, berättar Martin Olander, VD & Brandingenjör på Brandskyddslaget AB.

– Först var jag lite skeptisk till att vi skulle börja gå på kurs i effektivitet och stresshantering eftersom Brandskyddslaget består av 60 kräsna individer som är vana att fatta egna beslut. Men samtidigt tänkte jag att vi alla jobbar med den stressiga byggbranschen. Det ställer dagligen krav på att kunna prioritera vad som är viktigast, vad som ska göras först. Så tre av oss testade att gå en öppen kurs hos Effektiv Nu och den var mycket bra, fortsätter Martin Olander.

 

Arbeta ostörd sparar tid

Nu uppmuntrar Brandskyddslaget samtliga sina anställda att utbilda sig hos Effektiv Nu.

– Vi tvingar förstås ingen, men vill att alla ska gå. Det vi lär oss av Effektiv Nu påverkar vårt interna arbetssätt och ger oss en gemensam metodik och förhållningssätt. Det har till exempel blivit betydligt lättare att få sitta ostörd och arbeta på kontoret när det behövs, genom att man flaggar sig som upptagen och kollegorna både ser och respekterar detta. Effektiv nu kommer ut till våra kontor och utbildar, vi har nyligen haft dem på plats i Stockholm och Karlstad och snart är det Örebros tur. Effektiv Nu:s VD Mansur har själv hållit i kurserna. Han får igång intressanta diskussioner och har svar på alla frågor. Mansur behärskar verkligen till exempel Office-paketet, och är suverän på att genom olika exempel visa hur vi kan dra nytta av Office-paketets alla funktioner.

 

Förebygga sjukskrivning sparar stora pengar

Det går bra för Brandskyddslaget. Bolaget växer och jobbar idag rikstäckande med uppemot 2000 olika uppdrag per år.

– Under perioder av tillväxt är det extra viktigt för företag att vårda sin personal, ta tag i stressrelaterade frågor och förebygga stress på ett positivt sätt. Att ha personal som blir sjukskriven på grund av sin arbetssituation är väldigt kostsamt. Väger man in det i kalkylen är utbildningarna vi köper från Effektiv Nu klart prisvärda, konstaterar Martin Olander.