”Vi har ett
så otroligt fint
samarbete!”

En utbildning som inspirerar till fortsatt lärande

Karin Hallendal Skogh är Ledarskapsutvecklare på PostNord och ansvarar både för att utföra och samordna träning, coachning och utbildning inom ledarskap internt inom PostNord, såväl som att samordna externa utbildningsleverantörers insatser. Karin är i grunden personalvetare och har tidigare erfarenhet som chef i utbildningsmiljöer, som exempelvis inom Polishögskolan och med vuxenutbildning och kompetensfrågor på Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm. 

 

”Jag hade ingen kunskap om er på Effektiv Nu innan jag själv började på PostNord, men kände ju till er när jag själv klev in i utbildningen, eftersom vi i min enhet diskuterade att anlita er som leverantör för framtida utbildningsinsatser. Så jag hade mer än bara hatten att gå in som deltagare, utan också att utvärdera och fundera över vägen framåt för oss som organisation.”

”Jag skulle varmt rekommendera den här utbildningsinsatsen utan att tveka en sekund. Och då skulle jag göra det både ur mitt perspektiv som deltagare, mig personligen, men också som en del av ett kursutbud i en större organisation för det finns otroligt mycket vinning i det här. Både i självförtroende, effektivitet och tidsbesparing. Så den varmaste rekommendation!”

 

Hur skulle du beskriva era utmaningar på PostNord innan ni påbörjade den här utbildningsinsatsen?

 

”Mycket har handlat om det reaktiva. Om förhållandet till framför allt mejlen, att inte riktigt ha känslan av kontroll eller vara den som själv styr och prioriterar. Att det regnar arbetsuppgifter över en, inte sällan i form av mail, mötesinbjudningar och möten. Det är väl kärnan i det hela, men också den mer konkreta kompetensen i förhållande till de digitala verktygen. Både förhållningssätt gentemot tid, att äga tid, vems tid osv., men också de faktiska verktygen och mognad inom exempelvis Teams, Outlook och OneNote.”

 

Hur var din upplevelse av utbildningen?

 

”Min rent personliga upplevelse är nästan lite överväldigande faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag tillhör en grupp som har ganska låg kunskap, mognad och relation till de digitala verktygen. Och det har under lång tid begränsat mig och också bidragit till känslan av att jag känner mig lite bakom och dum, på ett område där man lätt får känslan av att alla andra kan mer eller det här borde jag kunna. Jag säger inte att utbildningen har löst hela den problematiken för mig, men definitivt mycket. Så för mig har det betytt väldigt mycket. Särskilt delarna i Outlook, för att nämna något.”

 

Vad har du kunnat se för effekter av att ni har genomför den här utbildningen på PostNord?

 

”Jag skulle hittills säga att det allra främsta värdet är den personliga vinningen för var och en. Och det är ingen liten effekt, vi är uppe i snart 100 deltagare som har gått utbildningen. På en organisatorisk nivå har vi fått ringar på vattnet på det sättet att vi ser att det är ganska många av de som har gått en av era kurser som sen också har fått mersmak på kompetensutveckling och då anmäler sig till ett av våra chefsprogram eller någon annan komponent i det som vi kallar för Ledarakademin. Så det är som att vi bland annat tack vare er utbildningsinsats väckt lusten till lärande i lite bredare front och det tycker jag är häftigt! Och sen kan vi ju se från den sammanställning som ni har gjort åt oss hur det kan översättas i ekonomiska tal och hur mycket man tjänar på en sådan här insats.”

 

Från den förstudie och utvärdering som skickats från Effektiv Nu till alla deltagare från PostNord kunde man bland annat se att man i snitt har frigjort 1 timme per dag per medarbetare, vilket sammantaget kan få en positiv inverkan både ekonomiskt och i produktivitet. 60% av deltagarna uppgav att stressen har minskat som ett resultat av utbildningen och 80% upplever att de har bättre koll på sina arbetsuppgifter.

 

Vad skulle du säga till någon som funderar på om det här kan vara något för dem?

 

”Ibland har vi medarbetare eller kollegor som i en första anblick tror att de ska anmäla sig till ett av kursens tillfällen och när man sedan inser att det består av flera modulerna så blir reaktionen ibland – jaha, var det så omfattande! Och jag skulle väl egentligen vilja trycka på att ja, fast det är väldigt lite tid ändå i förhållande till vad man redan första dagen efter utbildningen har vunnit. Till de som tycker att det är en stor tidsinvestering så skulle jag verkligen vilja säga, ja i det kortsiktiga perspektivet kanske, men jag skulle snarare säga tvärtom. För det är ett så otroligt effektivt upplägg med genomgång och att man på kurstid faktiskt gör inställningar så att man inte bara tänker att det där var en bra idé, det där ska jag fixa sen. Att man faktiskt får tid att applicera arbetssättet under utbildningen, det tycker jag har otroligt stort värde.”

”Som en allra sista sak skulle jag också vilja lyfta att jag upplever er som samarbetspartner som så otroligt kompetenta, måna, proffsiga och varma. Inte bara i kursen utan även i de här resonemangen runtomkring som vi har, i utvärdering eller i kursplanering. Jag tycker att vi har ett så otroligt fint samarbete!”