”Det har blivit
legitimt att prata om
sättet vi jobbar på.”

Vi frigjorde 5-10 procent av vår arbetstid!

Efter att säljteamet på SPP gått kursen i Personlig Effektivitet jobbar de bättre tillsammans. Med de rätta verktygen för att hantera stress och tidstjuvar är resultatet en smidigare arbetsvardag – och bättre säljare.

 

För SPP som utmärkt sig för sitt arbete med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar har det varit viktigt att även arbetsmiljön speglar den ansatsen. Därför fick Effektiv Nu i uppdrag att utbilda hela säljteamet inklusive säljledningen i personlig effektivitet. Målet var att de 120 personerna skulle få en mer effektiv arbetsvardag, minskad stress och att hela avdelningen skulle kunna lyfta sig ytterligare en nivå.

– Jag har räknat på hur mycket arbetstid som frigjorts genom vårt nya arbetssätt och det är mellan 5 – 10 procent som vi nu kan lägga på viktigare uppgifter som mer direkt påverkar vårt resultat, säger försäljningsdirektör Jan Ridderwall.

 

Kursen blev en snackis

För Jan och hans kollegor innebar kursen med tre kurstillfällen utspridda under ett halvår att ämnet personlig effektivitet blev lite av en snackis på kontoret. När man går utbildningen tillsammans och alla förstår varför och hur arbetsmiljön ska fungera blir det också lättare att implementera förändringarna i praktiken.

– Vi diskuterar de här frågorna mer nu och går man över någon gräns är det alltid någon som påpekar det och vi kan hjälpas åt att rätta till det. Det har blivit legitimt att prata om sättet vi jobbar på och vi har en gemensam plattform och utgångspunkt i de interna trafikreglerna. Det är definitivt en stor förändring, säger Jan.

 

Tyngd på tekniken

Kursen på SPP lade lite extra vikt vid de tekniska verktygen eftersom det var ett område där många på säljavdelningen upplevde att mycket stress genererades och att en stor del av arbetsdagen gick åt till att skicka mejl och organisera arbetet.

– Utbildningen hjälpte oss att förstå hur vi kan organisera arbetet för att lägga tid på rätt saker och det är något som verkligen är viktigt för alla organisationer i dag. Vi jobbar i öppna landskap och ibland har säljarna upplevt att de blir störda i den miljön. Med de interna trafikreglerna har vi kunnat skapa ett större lugn och ro för medarbetarna utan att förändra något i den fysiska miljön, säger Jan.

En annan viktig fråga är mejlen, hur man hanterar sin inbox och hur man prioriterar i mejlfloden. De flesta av oss känner oss pressade av alla meddelanden som måste hanteras och vi har svårt att få ro när de obesvarade mejlen hetsar oss.

– Det är en enorm mängd information som du på något sätt måste hantera varje dag. Många brottades med mejlboxen men nu vet vi hur vi ska processa de mejl vi får in. Vi har också möjlighet att prioritera våra uppgifter med hjälp av tekniken. Det innebär större möjligheter att planera så att du får tid att reflektera över det du gör. Ju mer tid du frigör, desto mer tid får du för egen reflektion och desto bättre blir du som människa och därmed blir du även en bättre säljare, säger Jan.