”Förändringen
påbörjas direkt 
under utbildningen.”

Förändringen börjar direkt – Intervju med Elektrikerförbundet

Helena Eriksson är ekonomichef på Svenska Elektrikerförbundet och ansvarar för förbundets administration och ekonomi. I en intervju berättar hon om den utbildningsinsats som gjordes med Effektiv Nu.

 

-Det började med att vår vice ordförande hade fått kontakt med Effektiv Nu eller hört om er. Han föreslog att vi skulle gå basutbildningen. För två år sedan påbörjade vi att utbilda våra medarbetare i Personlig Effektivitet. Sedan dess har alla anställda och våra förtroendevalda sk. verksamhetsledare ute i landet på samtliga kontor gått utbildningen. Vi valde även att bygga på utbildningen och har fått hjälp med våra Interna Trafikregler. En skräddarsydd utbildning för en grupp i workshopformat.

 

Vilka var era utmaningar innan ni gick utbildningen?

-Vi hade tidigare arbetat i Lotus Notes och lämnade det för att jobba i Outlook istället. Från början ville vi ge alla en bra introduktion i och lära oss det nya verktyget. Att vi sedan fortsatte samarbetet med Effektiv Nu är för att vi blev så nöjda med utfallet, men också bemötandet.

 

Hur upplevde ni utbildningen?

-Mycket positiv, kan jag säga! Det är den enda utbildning som vi har fått genomgående positiv feedback från medarbetarna. Det är så klart skiftande hur man har använt kunskapen efter utbildningen men i stort sett har vi alla varit nöjda, även med stödet som vi har fått efter utbildningen. Vi har fått hjälp och stöd oavsett om det har gått dagar, veckor eller månader. Det är otroligt generöst att det stödet ingår i kostnaden för utbildningsinsatsen.

-Kursledarna höll också en hög nivå. Alla har pratat väldigt gott oavsett vem som har varit kursledare. Att ni inte bara visa hur man gör utan att vi även praktiskt fick öva vid utbildningstillfällena, har varit värdefullt. Att vi fick det gjort, annars hade det aldrig hänt! Det kan annars bli svårt att prioritera när man upplever att man har så mycket annat att stå i, så det har varit avgörande för att tillämlighetsgraden blev så hög.

 

Vilka effekter har ni sett?

– Det bästa med Effektiv Nu´s utbildning är att förändringen påbörjas direkt under själva utbildningen. Att ni varvar teori och praktik i utbildningen, tycker jag är ett bra upplägg. Det var ett effektivt tempo på utbildningen men alla hann ändå med. Det var också bra med tid emellan så att det hann sjunka in och att vi hann öva i våra Studybuddies.

-De som verkligen har tagit till sig av arbetssättet uttrycker att de får mer struktur och mindre stress. Där har det funkat väldigt bra! De som inte har tagit till sig arbetssättet i samma utsträckning har ändå varit nöjda och kanske tillämpar delar. Mellan administrativ personal och ombudsmän och mellan administrativ personal och förtroendevalda, har flera börjat använda OneNote för att kunna samverka och ha kontroll över administrationen mellan grupperna.

-Tyvärr har vi gjort en omorganisation under hösten där vi har sagt upp 8 administratörer, så det har varit lite turbulent. Vi har därför avvaktat med att trycka ut Interna Trafikregler. Vi är jättenöjda med arbetet kring Interna Trafikregler, men har på grund av omständigheterna valt att invänta rätt tillfälle.

 

Hur går ni vidare efter utbildningen?

-Utifrån ovan nämnda är det möjligt att vi kommer att behöva vidareutbildning i just OneNote. Annars skickar vi även nyanställda på basutbildningen, så att de också får samma förutsättningar. De som inte kunde gå under ordinarie tillfällen, p.g.a. av t.ex. sjukdom eller föräldraledighet, har vi erbjudit repetitionstillfällen.

På frågan om Helena skulle rekommendera Effektiv Nu´s utbildning till andra företag, så svarar hon:

-Absolut, det har jag redan gjort! Eftersom det har varit så bra med att jobba med strukturen och få möjlighet att ha kontroll och överblick på sina uppgifter, så kan jag varmt rekommendera Effektiv Nu´s utbildning till andra.