Bättre kontroll

över mina arbetsdagar.”

En utbildning som gynnar varje medarbetare

Yaty arbetar som teamledare för Bravidaskolan, en skola för Bravidas medarbetare där hon bland annat är ansvarig för att koppla ihop strategisk kompetensförsörjning i de svenska divisionerna med skolans kursutbud. Yaty fick tips om Effektiv Nu från en kollega och valde att först testa utbildningen Arbeta Smartare på en pilotgrupp. Nu ett år senare har Effektiv Nu utbildat 14 grupper på Bravida med fler utbildningstillfällen inbokade under hela året.

”Anledningen till att vi tog in Effektiv Nu som utbildningsleverantör var dels för att vi verkligen gillar upplägget som är väldigt hands on, dels för att vi redan från start fick ett gott intryck och uppskattat vårt fina samarbete. Jag kan verkligen rekommendera Effektiv Nu till andra.”

 

Hur är din upplevelse av utbildningen?

”Det jag gillar med utbildningen är att man får handfasta tips i de digitala verktyg som man redan använder varje dag. Att man som tjänsteman får lära sig jobba effektivare med sin dator och lättare kunna hantera sina arbetsuppgifter.”

”Jag upplever att jag efter utbildningen blivit mer effektiv i min arbetsvardag, och då är jag sedan innan ganska van att arbeta med våra digitala plattformar och verktyg. Jag fick med mig väldigt många bra tips och har fått bättre kontroll över mina arbetsdagar. Och känslan av kontroll är något jag tror man vinner väldigt mycket på, att man inte behöver gå runt med känslan att man har glömt någonting”.

 

Vad har ni kunnat se för effekter av den här utbildningsinsatsen hos er på Bravida?

”Vi är ett väldigt stort företag med många medarbetare både runt om i hela Sverige och i Norden. En vanlig utmaning i en stor organisation är att få alla att jobba på liknande sätt.”

”De effekter jag ser av den här utbildningen är att vi idag är mer samspelta och har fått lära oss att använda våra digitala verktyg på samma sätt. Bravida har många olika team men om vi bara ser till mitt lilla team, som alla gått utbildningen tillsammans, har vi idag hittat ett gemensamt arbetssätt vilket gör att vi samarbetar bättre. Tidigare mailade vi väldigt mycket sinsemellan inom teamet, där vi idag istället tilldelar varandra uppgifter i Outlook samt använder oss av delade anteckningsböcker i OneNote för att få allt samlat på en och samma plats.”

 

Vad skulle du vilja säga till någon som känner sig lite osäker på om den här utbildningen är något för dem?

”Utbildningen Arbeta Smartare är otroligt populär hos oss och har fått väldigt bra betyg där kollegor rekommenderar varandra att anmäla sig till nästa kurstillfälle. Vi har utbildningstillfällen inplanerade för hela 2024 som redan nu nästan är helt fullbokade året ut. Anledningen till att utbildningen är så populär tror jag just är för att den är så konkret, där fokuset ligger på en själv och sin egna arbetsvardag. En utbildning som gynnar varje medarbetare och inte bara handlar om att lära sig något helt nytt, utan bli bättre på de tekniska verktyg och plattformar som vi redan använder varje dag.”