Hem

Så mycket kostar en utbränd medarbetare

Skador och sjukdomar orsakade av stress, konflikter och dåligt ledarskap kostar företagen mycket pengar. I en ny kampanj lyfter Arbetsmiljöverket fram hur mycket.

En utbränd medarbetare kostar enligt befintlig forskning ungefär 392 000 kronor i bland annat produktionsbortfall, konstaterar Arbetsmiljöverket. Bristande ergonomi kostar i sin tur arbetsgivarna ungefär 2 700 kronor per sjukskrivningsdag. Så tänk till innan - med hjälp av riskbedömningar, menar myndigheten.

– Det kanske inte verkar särskilt riskfyllt att arbeta på kontor. Men det finns arbetsmiljöproblem i sådana miljöer också, även om de inte är lika synliga som inom till exempel industrin. Med den här kampanjen vill vi att arbetsgivarna ska bli bättre på att identifiera de dolda farorna och börja arbeta förebyggande med dem, berättar Ulf Strandberg på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

I fokus för kampanjen finns småföretag, med upp till 40 anställda, inom information och kommunikation. Det handlar bland annat om konsultföretag inom telekommunikation, nyhetstjänster, kommunikation, dataprogrammering och webb. Inom dessa har myndigheten sett att kunskapen om systematiskt arbetsmiljöarbete brister.

I en film som ska skickas ut med kampanjen beskrivs sex dolda faror som arbetsgivarna bör riskbedöma: för stor arbetsbelastning, övertid, konflikter, dåligt ledarskap, ergonomi och fysisk arbetsmiljö.

Källa: Arbetarskydd.se/

KONTAKT

Tel: 072 310 16 33

Växel: 08- 506 362 83

Info[at]effektivnu.se

Post: Box 70396, 107 24 Stockholm

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm

Uppgång D, City Office, World Trade Center