Hem

Framtidens chefer tänker annorlunda - vill prioritera balans i livet

De yngre cheferna skiljer sig dramatiskt från de äldre. För dem är det balansen mellan privat- och arbetsliv som går först.

Analysföretaget Kairos Future har i sin nya studie Morgondagens ledarskap 2015 intervjuat en stor mängd 80-talister, HR-specialister och chefer, för att försöka förstå hur framtidens chefer kommer bete sig. För tio år sedan gjordes en liknande studie, men då med 70-talisterna i fokus. Den nya studien visar att 80-talisterna värderar en balans mellan arbete och fritid betydligt högre än vad 70-talisterna gjorde, skriver Svd som tagit del av studien. De yngre cheferna vill både ha mer fritid och högre lön.

Dessutom är färre säkra på att chefsyrket är något för dem. "Intresset av att ha titeln chef minskar, generellt sett så vill 80-talisterna ha en mindre hierarkisk arbetsplats och man ifrågasätter mer de normer som finns idag", säger Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert på chefsorganisationen Ledarna, till Svd.

De både åldersgrupperna är överens om att det negativa med att vara chef är att man jobbar långa dagar och har en hög arbetsbelastning. När det gäller fördelar är de dock inte överens. 70-talisterna vill bli chefer för att utmana sig själva och 80-talisterna vill bli chefer för att få utveckla och leda verksamheten.

Studien visar även att den yngre skaran vill att deras jobb ska vara en del av något större och inte alls förväntar sig att jobbet ska vara roligt. "De yngre vill se sitt jobb i ett större sammanhang och de vill också ofta har ständig feedback och fortsätta att utvecklas", säger Åkerblom. Ledarnas statistik visar att antalet unga chefer i Sverige har minskat, trots att många 40- och 50-talister gått i pension. Av 1,3 miljoner svenska chefer är bara 50 000 under 35 år. "Vi har en stereotyp där ålder och kompetens kopplas ihop, det är en norm som behöver förändras", säger Åkerblom till Svd.

I studien pekar Kairos Future ut fem knep för att rekrytera och behålla de unga cheferna.

1. Erbjud möjligheter till balans mellan fritid och arbete
2. En fast anställning och trygghet i jobbet är ett måste
3. Bättre lön och bättre förmåner krävs för att intressera unga för de utmaningar som chefsjobb innebär
4. Arbetet behöver inte vara roligt, men unga vill känna att de gör nytta och att de får vara med och påverka verksamhetens utveckling
5. Hitta de engagerade 80-talisterna, vinner du dem, vinner du chefer som tar chefskapet på allvar och stannar länge.
Källa: Morgondagens Ledare 2015, Kairos Future

KONTAKT

Tel: 072 310 16 33

Växel: 08- 506 362 83

Info[at]effektivnu.se

Post: Box 70396, 107 24 Stockholm

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm

Uppgång D, City Office, World Trade Center