Hem

Bra organisation och ledarskap ger mindre sjukfrånvaro

Om sjukskrivningarna ska minska så måste fokus vara på arbetsmiljön och arbetsgivarnas ansvar istället för på vård och individuella insatser.

Det säger Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin.

– När vi pratar om psykisk ohälsa och belastningsskador så är det inte i grunden en medicinskt behandlingsbar diagnos, utan det kan vara en obalans mellan krav och kapacitet både fysiskt och ibland psykiskt. Och då faller det traditionella tänket att man går in och botar.

Psykisk ohälsa och belastningssjukdomar är nuförtiden huvudorsaken till det ökade antalet sjukskrivningar bland Sveriges anställda. Och de kostar samhället mycket pengar. På bara fem år har statens kostnader för sjukpenning fördubblats: från 16 miljarder kronor 2010 till nästan 32 miljarder i år, enligt Försäkringskassans prognos.

Och vill man uppnå målet med max nio sjukpenningsdagar per anställd år 2020, vilket är regeringens plan, måste både antalet nya sjukskrivningar och deras längd minska. Sjukvården kan inte bota det problemet eftersom det i allt större utsträckning handlar om sjukskrivningar och smärtor för vilka man inte kan hitta någon medicinsk orsak. Orsaken finns i organisationen, säger Magnus Svartengren, överläkare och professor i arbets- och miljömedicin.

– När vi har tittat på friska företag och jämfört med de genomsnittliga, så visar det sig att sättet man jobbar på har ganska stor betydelse – så det går att få bra strukturer. Det handlar delvis om ledarskap men också om att man har ett kontrakt, att man är överens om vad man ska göra.

Inte heller bör ansvaret för sjukskrivningar hamna på individen, betonar Magnus Svartengren.

– Ja, en faktor som jag funderat väldigt mycket på, det är att man som individ får större och större ansvar och att stödet på sätt och vis minskar över tid. Man delegerar ner till individen: "Du behöver träna mer för att klara det här", och så vidare. Tyvärr glömmer man bort vad man kan göra på arbetsplatsen för att skapa en struktur där individerna lättare kommer till sin rätta och får mindre besvär.

Man bör kunna diskutera vad som kan åtgärdas – identifiera de här faktorerna och närma sig en någorlunda samsyn på det, säger Magnus Svertengren. Det handlar om organisatorisk rättvisa, det vill säga om att organisationen ska ta tillvara sina medarbetare på ett bra sätt, säger han.

– Det leder till att de har mindre frånvaro, och mindre problem av den här typen.

Med andra ord bör man utgå från system och inte så som fallet är nu: från individen och individuella insatser, för att hantera dagens sjukskrivningar, säger Magnus Svartengren.

– För att nu är det så att det är individen som är sjuk, det är individen som ska motionera. Men det som man bör fundera på är balansen mellan arbetets krav och de individer vi har. Jag tror att det är en viktig faktor.

– Individen har också ett ansvar – men man bör tänka lite mer än så. Finns det faktorer i det här arbetet som vi skulle kunna åtgärda och göra det tillgängligt för den här individen och många andra? För att förmodligen är det så att vi har olika prestationsförmåga men i grunden är vi rätt lika. Så är det något som ger sjukdom åt en individ så är det risk att det ger sjukdom åt andra, säger Magnus Svartengren, överläkare och professor i arbets- och miljömedicin.

Källa: Sveriges Radio

KONTAKT

Tel: 072 310 16 33

Växel: 08- 506 362 83

Info[at]effektivnu.se

Post: Box 70396, 107 24 Stockholm

Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70
111 64 Stockholm

Uppgång D, City Office, World Trade Center